Έμποροι » Άλλες επιχειρήσεις

Άλλες επιχειρήσεις

Και άλλες επιχειρήσεις που προσφέρουν διάφορα προϊόντα δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις χάρη στην ελκυστική τοποθεσία της χονδρικής αγοράς:

 

LTG Tankstelle Tönniesberg

Car-Service-Hannover, Karsten Urbanek

Metro Cash & Carry Deutschland GmbH

apetito AG

AKAN Werbung

Christliche Seniorendienste gGmbH

Enfes GmbH

Nenndorfer Chaussee 18 GmbH & Co. KG